12, 1957, 1

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_12_1957_1_src Oryginał
21 MB 247
pdf Sobotka_12_1957_1_ocr Plik OCR
7 MB 542
pdf Sobotka_12_1957_1 Spis treści
50 kB 235
Autor
Tytuł / Dział
Str.
Artykuły
L. Tyszkiewicz, Ze studiów nad osadnictwem wczesnofeudalnym na Śląsku 1–51
T. Kruszewska, O związkach Jana Turnowskiego z Wrocławiem 51–64
J. Jaros, Historia kopalni „Król” w Chorzowie w latach 1918-1922 65–83
Dyskusja na konspektem „Historii Śląska”
Na marginesie uwag historyków czechosłowackich w sprawie konspektu „Historii Śląska” − K. Maleczyński, R. Heck, E. Maleczyńska, J. Gierowski, S. Inglot 84–90
Recenzje
H. Dąbrowski, Uformowanie się wielkiej własności feudalnej klasztoru cystersów w Henrykowie − W. Korta 91-96
W. Boelcke, Zur Lage der Oberlausitzer Bauern vom Ausgehenden 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert − J. Leszczyński 96-101
M. Šmerda, Protireformace a narodnostni situace v Hornim Slezsku − J. Leszczyński 101–105
E. Meyer, Über die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen im Geschichtsunterricht − K. Maleczyński 105–106
Z popularnych publikacji o dziejach Śląska
„Biblioteka Wałbrzyska”, wyd. „Trybuny Wałbrzyskiej” , r. 1956 − R. Heck, J. Raba 106–109
Problematyka historii Śląska w gazetach śląskich w 1956 r. − R. Heck, J. Raba 109–114
Notaty sprawozdawcze i bibliograficzne
115–126
Kronika naukowa
J. Raba, Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w 1956 r. 127–128
H. Zieliński, Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN (1 I 1953 – 31 XII Zakład Historii Śląska Instytutu Historii PAN (1 I 1953 – 31 XII 1956)1956) 128–132
T. Ładogórski, Pracownia wrocławska Zakładu Atlasu Historycznego w r. 1955/1956 132–133
Streszczenie artykułów w języku niemieckim
134–135
1532 Total Views 1 Views Today