Anioł księstwa żagańskiego w herbie księcia Wallensteina i jego geneza. Przyczynek do heraldycznej symboliki księstw śląskich

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf sobotka_70_2015_1_101-115 PDF
120 kB 281
Marek 
Starý
Anioł księstwa żagańskiego w herbie księcia Wallensteina i jego geneza. Przyczynek do heraldycznej symboliki księstw śląskich
[Angel of the Duchy of Żagań in the coat of arms of Prince Wallenstein and his genesis. A contribution to the heraldic symbolism of the Silesian principalities]
s. 101–115; pp. 101–115
Słowa kluczowe: anioł , herb , księstwo żagańskie , Sagan , Wallenstein , Żagań
Abstrakt

Autor na wstępie przedstawia okoliczności uzyskania przez Wallensteina w 1628 r. księstwa żagańskiego. Następnie omawia heraldykę tego księstwa. Wydaje drukiem „Przywilej Ferdyanda I dla stanów żagańskich z 23 VI 1559 r.”, na mocy którego do herbu księstwa wszedł motyw anioła. Analizuje rolę Wallensteina w nadaniu motywowi anioła roli jednego z dwóch głównych (obok złotego lwa w niebieskim polu) elementów herbu księstwa żagańskiego.

406 Total Views 1 Views Today