10, 1955, 1-2

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
pdf Sobotka_10_1955_1-2_src Oryginał
48 MB 275
pdf Sobotka_10_1955_1-2_ocr Plik OCR
17 MB 247
pdf Sobotka_10_1955_1-2 Spis treści
40 kB 219
 Autor
Tytuł / Dział
Str.
Dziesięć lat badań historycznych ośrodka wrocławskiego. 7–54
K. Ganzel, Wyzwolenie Śląska 55–85
H. Zieliński, Położenie i walka górno-śląskiej klasy robotniczej podczas pierwszej wojny światowej 86–128
K. Orzechowski, Rozdrabnianie gruntów chłopskich w XIX wieku w dwu wsiach górno-śląskich. Wycinek badań (Część druga) 129–182
Materiały
S. Michalkiewicz, Niektóre zagadnienia z dziejów górnictwa w okręgu wałbrzyskim w drugiej połowie XVIII w. 183–217
Wspomnienia J. Fiedora, J. Białego, W. Dziurlowej 218–247
Recenzje
Henryk Feliks Gentzen Badania polskoznawcze w dzisiejszych Niemczech 248-262
Kazimierz Piwarski Szkice z dziejów Ślaska 262-272
Julian Raba Dziesięć wieków Śląska : wystawa w Muzeum Śląskim we Wrocławiu 272-277
Józef Leszczyński
Czesław Hernas Pieśni górnicze Górnego Śląska 277-281
Pieśni ludowe Śląska Opolskiego
Józef Leszczyński Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego 281-289
Stanisław Ziemba E. J. Osmańczyk – Śląsk w Polsce Ludowej 289-292
Ewa Maleczyńska Naše národní minulosta v dokumentach 292-293
Anna Skowrońska V. Vojtíšek – O vývoji methody diplomatické a jejch potřebach 293-296
Problematyka związana z dziejami Śląska w czasopismach
J. Sydor, J. Żuławiński Kwartalnik Historyczny 297-305
B. Leszczyńska Przegląd Historyczny 305-306
B. Leszczyńska Czasopismo Prawno-Historyczne 306
[s.a.] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 306-307
[s.a.] Dawna Kultura 307-308
L. Matusik Polska Sztuka Ludowa 1954 308-309
Julian Raba Nowe Drogi 309-311
Mieczysław Pater Woprosy Istorii 312
Zbigniew Kwaśny Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft 312-314
Kronika naukowa
Andrzej Dereń Zasób Wojewódzkiego Archiwum Państwowego i prace nad nim w okresie dziesięciolecia 315-327
[s.a.] Sesja naukowa PAN poświęcona dziejom Pomorza 327-329
[s.a.] Dwie konferencje naukowe w Czechosłowacji poświęcone problematyce słowiańskiej 329-333
[s.a.] Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii w r. 1954 i pierwszym półroczu 1955 333-335
1438 Total Views 1 Views Today