1, 1946, 1

File Description File size Downloads
pdf Sobotka_1_1946_1_src Source file
29 MB 188
pdf Sobotka_1_1946_1_ocr OCR file
7 MB 355
pdf Sobotka_1_1946_1_spis_tresci Table of contents
93 kB 188
Author
Title / Column
Page
Antoni Knot,
Karol Maleczyński,
Preface 12
Karol Maleczyński, Coat of arms of Wrocław 3–23
Ewa Maleczyńska, Silesia’s participation in Polish-German struggles during the first half of the XIX century 24–43
Władysław Czapliński, The first stay of Polish Crown- Marshal Jerzy Lubomirski at Silesia (1664–1665) 44–72
Karol Maleczyński, Polish national population of Wrocław according to the epitaphs of its cemeteries 73–79
Jadwiga Pełczyna, The problem of Lusatia (Łużyce) at Silesia on the middle of the XIX century 80–84
Antoni Knot, Echoes according with Kościuszko’s worship to Wrocław 85–99
Recenzje i sprawozdania
Józef Wąsowicz Śląskie wydawnictwa kartograficzne 100-106
Mieczysław Walter Karol Maleczyński – Wojna polsko-niemiecka 1109 r. 106-108
Alfred Kucner Józef Mitkowski – Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski 108-110
Władysław Czapliński Władysław Dzięgiel – Utrata księstw Opolskiego i Raciborskiego przez Ludwikę Marię w r. 1666 110-113
Franciszek Kącki Mieczysław Tobiasz – Pionierzy Odrodzenia Narodowego i Politycznego na Śląsku (1763-1914) 113-116
Zofia Gostomska Ewa Maleczyńska – Z dziejów naszego Śląska 116-118
Tadeusz Mikulski Wilhelm Szewczyk – Śląski trud literacki. Pisarze śląscy XIX i XX wieku 118-122
Jarosław Wit Opatrny Ewa Maleczyńska – Polskie tradycje naukowe i uniwersyteckie Wrocławia 122-127
Bronisław Kocowski Henryk Barycz – Ślązacy w polskiej kulturze umysłowej na tle polsko-śląskich związków duchowych w przeszłości 127-130
Bronisław Kocowski Henryk Barycz – Rola Polaków w Uniwersytecie Wrocławskim 130-131
Bronisław Kocowski Stefan Różycki – Śląsk, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i jego Wydział lekarski 131-132
Zofia Gostomska Władysław Czapliński – Ignacy Chrzanowski na studiach we Wrocławiu. Archiwum Przeszłości Instytutu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zeszyt I 132-133
Zofia Gostomska Andrzej Jochelson – Przewodnik po Wrocławiu wraz z skorowidzem ulic i planem 133
Marta Burbianka Michał Ambros – Bibliografia śląska, jej stan obecny i zadania na przyszłość 133-134
Bronisław Kocowski
Kronika kulturalno-naukowa m. Wrocławia (maj 1945 – grudzień 1946)
135-143
Sprawy towarzystwa
144–149
774 Total Views 1 Views Today